Vizualizace podcastu

processing 2018

Ateliérové zadání od Českého rozhlasu znělo “Audio online”. Znamenalo analýzu současné situace konzumace obsahu na internetu nejen v rámci Českého rozhlasu a následně zpracování jednoho konkrétního podcastu. Cílem zde bylo obohatit zkušenost působící jinak čistě na sluch o vizuální vjem.

V souladu s předchozí strategií Českého rozhlasu jsem se rozhodl zpracovat koláž, která by sloužila jako vizuální podkres se konkrétnímu mluvenému slovu. K podcastu “Zrní – cesta tmou”, pojednávající o pěti dnech v životě české hudební kapely, vznikla trojrozměrná koláž objektů spojených s tématem podcastu. Uprostřed je planeta Zrní, centrum dění podcastu a kolem poletují objekty. Postupně do scény vstupují a zase z ní vystupují, podle děje. Scéna by měla vybízet ke klidu a meditaci nad tématem, stejně tak jako podcast sám o sobě.