Milan Švehla VR

World News

prototyp VR aplikace 2017

Semestrální zadání na zahraniční univerzitě, kde jsem trávil Erasmus, bylo “Zprávy”. To znamenalo v kontextu tehdejší doby analyzovat jak se zprávy šíří, kdo a jak je přijímá a jak konzumenti vyhodnocují, zda jsou zprávy pravdivé, či nikoliv.

Postupem času jsme ve tříčlenných skupinách, ve kterých jsme na projektu měli pracovat, zpracovali uživatelské scénáře. Rozhodli jsme se dát do popředí místo konání události, protože i když se jedná o důležitou vlastnost informace, často nás při konzumaci zpráv zajímá spíše čas jejího vydání, který ale není vždy relevantní. Nejvhodnějším médiem se zdála být virtuální realita, protože je to způsob, jak dostat čtenáře co nejblíže skutečnému dění události.

Cílem bylo vytvořit funkční prototyp inovativního řešení na téma “Zprávy”. V týmu jsme připravili koncept a moje část práce byla zprovoznit ho v Unity, což byl skvělý a vzrušující úkol.